ضبط ملکیت‌های مهاجران افغان در پاکستان - گزارشی از زلمی آشنا، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰