تشدید اختلاف میان بایدن و کنگره امریکا بر سر کمک به اوکراین - مرضیه حسینی، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷