رونمایی کتابی از احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی - صوفیا سخی، جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶