گسترش همکاری نظامی روسیه و جمهوری‌اسلامی گفت‌و‌گو با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور نظامی

گسترش همکاری نظامی روسیه و جمهوری‌اسلامی گفت‌و‌گو با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس امور نظامی

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰