خبرهای ۶ عصر، دوشنبه ۴ میزان ۱۴۰۱ استدیوی لندن، افغانستان اینترنشنال