تقدیر از دو افسر امریکایی برای نجات زخمیان حمله داعش-صدف امیری گزارش می‌دهد

تقدیر از دو افسر امریکایی برای نجات زخمیان حمله داعش در میدان هوای کابل صدف امیری گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷