گردهمایی هواداران جنبش تحفظ پشتون‌-عبدالواحد حیدری جزئیات می‌دهد

گردهمایی هواداران جنبش تحفظ پشتون‌-عبدالواحد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد جزئیات می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸