کارزار آزادی ژولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر فعالان در بند - فواد امان، جزییات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹