نشست گروه هفت در ایتالیا

نشست گروه هفت در ایتالیا؛ جنگ در اوکراین و خاورمیانه مهمترین محور این نشست اعلام شده است. بردیا افشین از محل برگزاری این نشست با جزییات بیشتر:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴