اظهارات نماینده روسیه در مورد نشست دوحه - شهناز کامل‌زاده، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۱