خبرهای ۸ صبح، شنبه ۹ میزان ۱۴۰۱ استدیوی لندن و اسلام آباد، افغانستان اینترنشنال