آسیب دیدن اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان - صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱