پایان نخستین روز نشست ویانا-ادریس جویا گزارش می‌دهد

پایان نخستین روز نشست ویانا ادریس جویا، خبرنگار اعزامی افغانستان اینترنشنال، از محل برگزاری کنفرانس گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲