منع حرکت اعتراضی در حمایت از حماس - تاج‌الدین سروش و احمد صمدی جزئیات می‌دهند:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲