زمین‌لرزه پرقدرت در مراکش-جزئیات بیشتر در گزارش میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال:

زمین‌لرزه پرقدرت در مراکش جزئیات بیشتر در گزارش میرویس اوریا، افغانستان اینترنشنال:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹