فراخوان مشترک برای تظاهرات علیه نسل کشی هزاره‌ها و آپارتاید جنسیتی در افغانستان

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱