دوسالگی حاکمیت طالبان و ادامه اعتراض‌ها - نجوا عالمی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵