قدرت داعش از زبان یک عضو طالبان؛ آیا داعش خراسان در افغانستان فعالیت دارد؟

قدرت داعش از زبان یک عضو طالبان؛ آیا داعش خراسان در افغانستان فعالیت دارد؟ گفت‌وگو با سارا ادمز، مامور سابق سی‌آی‌ای در پاکستان

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴