نگرانی امنیتی روسیه از افغانستان - علی کاظمی، از مسکو جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹