سخنگوی سازمان ملل می‌گوید زنان افغانستان را تنها نمی‌گذاریم - گفت‌وگو با هدا خموش

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱