چشم هند بر روی ماه - تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱