پیام بایدن به پوتین و حماس-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

پیام بایدن به پوتین و حماس-پویا هاشمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸