هجوم مردم به دفترهای ریاست پاسپورت - گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰