اعتراض کشاورزان در هند-جزئيات بیشتر از زکریا نائبی، افغانستان اینترنشنال

اعتراض کشاورزان در هند جزئيات بیشتر از زکریا نائبی، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۳