شفاخانه‌های افغانستان در آستانه سقوط- جزئیات بیشتر از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

شفاخانه‌های افغانستان در آستانه سقوط جزئیات بیشتر از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۰۳