بسته‌ماندن گذرگاه تورخم-گفت‌وگو با میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق‌ زراعت و مالداری

بسته‌ماندن گذرگاه تورخم-گفت‌وگو با میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق‌ زراعت و مالداری

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹