هواپیمایی بدون سرنشین در پکتیا گفت‌وگو با قندیل عباس، استاد دانشگاه

هواپیمایی بدون سرنشین در پکتیا گفت‌وگو با قندیل عباس، استاد دانشگاه

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸