تشابه حاکمیت طالبان و جمهوری اسلامی - گزارشی از الهام کریمی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲