ترور نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری اکوادر، فرناندو ویلا ویسن سیو-گزارشی از منیر احمدی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹