رد ادعای نفوذ طالبان در دفتر سازمان ملل در ژنیو - امان فرهنگ، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱