چهارمین سالگرد توافقنامه صلح امریکا و طالبان - گزارشی از صمصامه سیرت، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹