نگرانی پاکستان از دستیابی تی‌تی‌پی به تسلیحات مدرن-گزارشی از صمصامه سیرت

نگرانی پاکستان از دستیابی تی‌تی‌پی به تسلیحات مدرن گزارشی از صمصامه سیرت، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸