وخامت صحت تمنا پریانی - سلیمان قیومی و نجوا عالمی، جزئیات می‌دهند:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸