حمایت کانادا از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی

وزیر خارجه کانادا در پاسخ به درخواست فعالان زن در مورد پیگرد نقض حقوق زنان در افغانستان گفته است که از پیشنهادهای گزارشگر ویژه و تحقیقات دادگاه کیفری در مورد آزار و اذیت جنسیتی زنان افغان توسط طالبان حمایت می‌کند. گزارشی از الهام کریمی:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵