گزارش جدید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان از دولت‌ها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. او روز چهارشنبه در گزارش جدیدش گفت که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت، دقیق‌ترین توصیف برای سرکوب نهادینه‌ی زنان در افغانستان است. الهام کریمی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴