منع تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در خوست-عبدالحق عمری جزئيات می‌دهد

منع تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها در خوست عبدالحق عمری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶