سفر وزیر خارجه چین به مسکو-توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

سفر وزیر خارجه چین به مسکو توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸