پیشنهاد قطر به رهبری طالبان گفت‌وگو با برکت‌الله رحمتی، معاون سفیر سابق افغانستان در دوحه

پیشنهاد قطر به رهبری طالبان گفت‌وگو با برکت‌الله رحمتی، معاون سفیر سابق افغانستان در دوحه

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱