فرار یک عضو هیات طالبان در نشست اسلو-گفت‌وگو با عبدالوارث سیغانی

فرار یک عضو هیات طالبان در نشست اسلو-گفت‌وگو با عبدالوارث سیغانی، یکی از اشتراک کنندگان نشست اسلو

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۹