تجلیل از روز ملی زبان اوزبیکی - تاج‌الدین سروش، از محل برگزاری برنامه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰