زندانی شدن شاه محمود قریشی از سوی دادگاه - مرجان جاوید، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰