سخنرانی بنفشه یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر

سخنرانی بنفشه یعقوبی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنیو

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹