خبر فوری: تایید شرکت طالبان در نشست دوحه

خبر فوری: تایید شرکت طالبان در نشست دوحه

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷