وضعیت بد زنان زیر حاکمیت طالبان - سیر کاکر، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲