ادعای عمران خان علیه پولیس گفت‌وگو با مرجان جاوید، افغانستان اینترنشنال