طالبان و اختلاف‌ آنها بر سر تقویم روزهای مذهبی

طالبان و اختلاف‌ آنها بر سر تقویم روزهای مذهبی روزهای مذهبی و ایام عید چگونه و بر اساس چه تعیین می‌‌شود؟ گفت‌وگو با عبدالمومن ضیا بدخش، آگاه امور دینی و مذهبی

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶