بردیا افشین، از لندن در مورد اهداف سفر وزیر خارجه بریتانیا به خاورمیانه گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱