مریم رحمتی، از نیویارک، در مورد مخالفت امریکا با پیش‌نویس قطعنامه برازیل گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶