آغاز روند توزیع حضوری پاسپورت-گزارشی از روح‌الامین نیازی، افغانستان اینترنشنال

آغاز روند توزیع حضوری پاسپورتگزارشی از روح‌الامین نیازی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰