ورود کمک‌های اضطراری به غزه اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

ورود کمک‌های اضطراری به غزه اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹